Čo robiť keď

… dodávka tovaru nesúhlasí s nákupným dokladom (obdržali ste iný tovar, v dodávke niečo chýba)

Kontaktujte nás prosím pomocou kontaktného formulára na nakup@poza.sk, kde uveďte číslo nákupného dokladu, nadbytočný alebo chýbajúci tovar či príslušenstvo, svoje meno a priamy kontakt na Vás. Reklamáciu chybnej dodávky tovaru je nutné zaslať deň prevzatia tovaru. Budeme Vás kontaktovať najneskôr nasledujúci pracovný deň.

… je dodávka mechanicky poškodená (zistíte mechanické poškodenie niektorého z produktov)

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcoom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom poza.sk, príp. poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

 

UPS
Tovar je v plnej výške poistený, je však nutné ho skontrolovať pri prevzatí od prepravcu. Neskoršie reklamácie prepravca neuznáva. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo je porušená originálna páska Poza.sk, tovar od prepravcu neprevezmite a informujte nás pomocou kontaktného formulára. Prepravcovia sú však veľmi spoľahliví, ide o mizivé percento reklamácií. V prípade potreby neváhajte využiť zákaznícku linku spoločnosti UPS (02) 16 160. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky zistíte po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať vypísaný zápis o poškodení zásielky na adresu nakup@poza.sk

 

DPD | DHL
Tovar je vždy nutné prekontrolovať vo chvíli, keď ho zákazník preberá od prepravcu. V prípade poškodenia obalu alebo samotného produktu, vyplniť výhradu do preberacieho protokolu prepravcu a následne nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára.

V prípade, že nie je spísaná výhrada v protokole prepravcu ohľadne poškodeného obalu či produktu, je brané, že bol tovar prevzatý nepoškodený a zákazník sa vystavuje nebezpečenstvu zamietnutia reklamácie.

 

Slovenská pošta
Pokiaľ poškodenú zásielku prevezmete a zistíte poškodenie/úbytok tovaru, až po odchode prepravcu, reklamáciu uplatnite najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní, na Vašej pobočke Slovenskej Pošty. Budete potrebovať kompletné balenie zásielky, faktúru k tovaru a OP.
Pracovník pošty s Vami spíše zápis o škode a protokol o uplatnení nároku na náhradu škody. Následne oznámte podrobnosti pomocou nakup@poza.sk (uveďte číslo nákupného dokladu, čo konkrétne nie je v poriadku a v neposlednom rade taktiež kontakt priamo na seba). Náš pracovník vybavujúci škody Vás bude do 24 hodín informovať o ďalšom postupe.

 

… ste si prevzali tovar osobne a napriek tomu ste doma zistili, že je mechanicky poškodený

Vzhľadom k dlhej ceste, ktorou k Vám tovar musel doraziť, sa to bohužiaľ môže stať. Aby sme však mohli takúto reklamáciu riešiť, je bezpodmienečne nutné písomne oznámiť túto skutočnosť na nakup@poza.sk, a to v daný pracovný deň.

 

… je tovar nefunkčný a vy ho potrebujete reklamovať

Ako postupovať pri zadávaní reklamácie zistíte nakup@poza.sk

 

Odporúčame!

Tovar, ktorý má v zozname autorizovaných servisov uvedené priame servisné zastúpenie pre SR, doporučujeme reklamovať tovar priamo tam. Celý proces prebieha výrazne rýchlejšie, pretože nejednáte cez prostredníka, ale napriamo. Vzhľadom k tomu, že každý z týchto výrobcov vyberá svoj autorizovaný servis veľmi starostlivo, sú ich služby na dobrej úrovni a poskytnú Vám kompletný komfort, ktorý výrobca ponúka (veľmi často oprava u zákazníka alebo výmena ihneď, apod.) Viac informacií nájdete nakup@poza.sk


Ak budete Váš tovar posielať poštou alebo kuriérom, musí byť na balíku zreteľne vyznačené RČ číslo, pod ktorým je tovar evidovaný. Ak v jednom balíku bude viac reklamovaného tovaru, je nutné zreteľne označiť RČ číslom ako jednotlivé reklamované tovary vo vnútri balíku, tak aj všetky RČ čísla zreteľne uviesť na balíku. Balík musí obsahovať zoznam tovaru. Vybavené reklamácie Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, akým boli do reklamačného procesu predané.

 

Upozornenie: Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a v hygienicky nezávadnom stave. Spoločnost POZA s.r.o. je oprávnená odmietnuť prevzatie do reklamačného procesu tovar, ktoré nebude spĺňať vyššie uvedené zásady hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatreniach proti prenosným chorobám).

O priebehu celej reklamácie budete informovaní automatickými emailami, ktoré Vás upozornia na to, že Vaša reklamácia bola nami prijatá do systému, že bola vybavená, že Vám bola odoslaná.

Kekykoľvek si taktiež môžete priebeh celého procesu overiť práve pod RČ číslom na našich www stránkach (na rovnakom mieste, kde ste si RČ číslo pridelili).

 

Zákaznícka podpora - Kontaktujte nás

Kliknite tu pre akékoľvek otázky o objednávke alebo pre viac informácií o našich produktoch.

arrow_upward