Stručný návod pri vrátení tovaru do 14 dní alebo reklamácie:

Adresa firmy, servisu a údaje na vrátenie tovaru:

POZA s.r.o., Kišovce 364, 059 12 Hôrka,

Mobil: +421910 901 998,

nakup@poza.sk

Ak Vás stretla tá nepríjemnosť, že niektorý z našich tovarov nefunguje úplne korektne, chceme Vám týmto návodom pomôcť urýchliť vyriešenie reklamácie.

Potrebné doklady

  • Pre zadanie reklamácie postačuje Váš doklad o kúpe, faktúra je záručný a dodací list(v maili z objednávky, GMAIL skontrolovať SPAM) alebo číslo objednávky, meno, adresa, IBAN na vrátenie platby.
 

Autorizované servisné strediská

  • Odporúčame Vám podať reklamáciu na nakup@poza.sk.Pošlite reklamovaný výrobok s číslom objednávky, faktúra(v maili) na našu adresu servisu – POZA s.r.o., Kišovce 364, 059 12 Hôrka.Tel.:+421910 901 998
 

Vybavenie reklamácie

  • Väčšinu prijatých žiadostí o reklamáciu sa snažíme vybaviť na počkanie. Náš reklamačný technik produkt ihneď otestuje a navrhne Vám riešenie závady.
  • Ak to povaha tovaru alebo charakter závady neumožňuje, alebo ak nemáme adekvátny tovar na sklade, náš reklamačný technik Vám oznámi približný termín, kedy bude reklamácia vybavená.
  • Protokol o prijatí a vybavení reklamácie si starostlivo uschovajte pre prípad ďalšej reklamácie.
 

Vrátenie tovaru:

V prípade, že chcete internetovému obchodu tovar vrátiť, predávajúci ale aj kupújuci sa riadiaZákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. Podľa tohto zákona je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak koniec lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, termín sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

Predávajúci je povinný do uvedených lehôt tovar prevziať a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov spojených s objednaním tovaru. Zákazník tak dostane späť aj poštovné, prípadne manipulačné poplatky, netýka sa to však nákladov na vrátenie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru, pokiaľ nemá internetový obchod vo svojich obchodných podmienkach stanovené inak, znáša kupujúci.

Tovar, ktorý vraciate, musí byť však nepoškodený, čistý, plne funkčný a v originálnom a úplnom balení. Inak Vám internetový obchod môže poslať sumu zníženú o čiastku zodpovedajúcu opotrebeniu či poškodeniu tovaru. Internetový obchod nenesie zodpovednosť za tovar, ktorý bude prepravcom doručený v poškodenom stave. Internetový obchod nenesie zodpovednosť za obsah u doplnkoch výživy,ktoré sú riadne originálne zabalené výrobcom.Za obsah u doplnkoch výživy zodpovedá výrobca.V takomto prípade internetový obchod nemusí prevziať tovar, a tak nie je povinný odstúpiť od zmluvy.

Ako teda postupovať pri vrátení tovaru internetovému obchodu Poza.sk?

  • v prvom rade informujte predajcu telefonicky alebo e-mailom o svojom úmysle vrátiť tovar
  • tovar predajcovi zašlite kuriérom na adresu (náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník!)
  • ak tovar posielate, dobre ho zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu a balík pre istotu aj poistite
  • balík neposielajte na dobierku! Predávajúci Vám vráti peniaze na bankový účet IBAN (do 15 dní), preto nezabudnite predávajúcemu oznámiť číslo svojho bankového účtu, pokiaľ ho nemá.

 

Zákaznícka podpora - Kontaktujte nás

Kliknite tu pre akékoľvek otázky o objednávke alebo pre viac informácií o našich produktoch.

arrow_upward