Fakturačná adresa:

POZA s.r.o.

L.Svobodu 2493/52,058 01 Poprad, Slovakia

IČO: 36 795 674

IČ DPH: SK2022406386

 

Bankové spojenie:


Platby prevodom/vkladom v Slovenskej republike a zo zahraničia v EUR:

 

Číslo účtu POZA s.r.o.: 0494 220 045 | 0900 Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK54 0900 0000 0004 9422 0045

BIC: GIBASKBX


Platby prevodom/vkladom v Českej republike v Kč:


Číslo účtu POZA s.r.o.: 3319 279 369| 0800 Česká spořitelna

IBAN: CZ29 0800 0000 0033 1927 9369

BIC: GIBACZPX

arrow_upward